Portfolio

Spin in het bestuurlijke web

Aandacht voor een goede informatie overdracht en het leggen van verbindingen. Hierdoor is de gehele organisatie betrokken in de visie van het bestuur. Ik heb een efficiënte werkwijze opgezet en besluiten in de organisatie verankerd. Medewerkers weten waar ze met hun ideeën en vragen terecht kunnen om zo samen met het bestuur de uitgezette koers te varen. (branche: transport en logistiek)

Good governance

De rol tussen bestuur en toezicht. Toepassing van wet- en regelgeving, o.a. door vertaling hiervan naar statuten, reglementen en procedures. En net zo belangrijk: aandacht voor de belangen van alle stakeholders, zowel intern als extern. Ik heb ervaring met het professionaliseren van ‘goed bestuur’ voor organisaties. (branche: kinderopvang)

Tijdelijke uitbreiding bestuur

Het bestuur kreeg de vinger niet op de zere plek. Door een uitgebreide analyse met een frisse blik werden zaken inzichtelijk. Er zijn verbeterpunten opgesteld waardoor het management in hun kracht werd gezet. Ik heb geholpen  met de sturing en de implementatie. In het nazorgtraject heb ik regelmatig contact over de voortgang. (branche: horeca)

Structuur aanbrengen

Organisatiebreed heerst er onduidelijkheid hoeveel en welke producten aan de klant aangeboden worden. Na een uitgebreide inventarisatie in de verschillende landen, heb ik een modulair internationaal producten model ontworpen. Door inzet van de product onderdelen kan voor iedere klantbehoefte een product samengesteld worden. (branche: leasing)

Waarom meerdere processen herhalen als het in één keer goed kan? Invoeren bij de bron zonder dubbele handelingen met foutkansen. Organisatiebreed vraagstuk waarbij ik structuur heb aangebracht op organisatorisch, juridisch en ICT gebied. (branche: financiële dienstverlening)

Zorgplicht

Onderzoek en advies over de zorgplicht naar klanten. Wat houdt zorgplicht in voor de organisatie en hoe weet de medewerker dat de klant zijn producten en diensten begrijpt? (branche: financiële dienstverlening)